Peutergroep

De Parel

Peutergroep
Sind het schooljaar 2015 werkt Polygoon samen met het kindercentrum De Parel. Kinderen doen op jonge leeftijd mee aan educatieve programma's op onze peutergroep in de school.Dit programma sluit aan op het programma en doelen van ons onderwijs in de groepen 1-2 van Polygoon.

Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. Hierbij valt te denken aan; taalontwikkeling, de sociale-emotionele ontwikkeling, de cognitieve en motorische ontwikkeling, creativiteit, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, Vanzelfsprekend helpen wij de  peuter met de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kindercentrum De Parel heeft een goede basisschool gekozen om mee samen te werken nl. Polygoon. Ons VVE ( Vroeg-en voorschoolse educatie) programma sluit aan bij onze visie en werkwijze, maar ook bij de onderwijsvisie van bsisschool Polygoon. Zo kunnen wij een doorgaande lijn voor onze kinderen waarborgen.

info@kindercentrumdeparel.nl         Facebook logo