Contactmomenten

Contactmomenten

Wij vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met ouders en verzorgers. Daarom organiseren wij aan het begin van het schooljaar het omgekeerde tien-minuten gesprek met ouders,waarin de leerkracht op de hoogte wordt gebracht door u als ouders over het welbevinden van uw kind.
In november zijn er de oudergesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd op verzoek van de leerkracht..
Begin februari krijgt u een uitnodiging voor de tussen evaluatie van de leerontwikkeling van uw kind. Aan het einde van het schooljaar geven wij een tweede leerrendementsformulier  uit, en wordt u nogmaals uitgenodigd om de resultaten te bespreken. 

De voortgangsgesprekken vinden op Polygoon plaats in de middag na schooltijd.Via digiDUIF ontvangt u een uitnodiging voor deze gesprekken. .

Voor zaken die niet dringend besproken hoeven te worden, kunt u de leerkracht ook mailen en deze zal dit andersom ook doen.
Voor andere zaken zal de leerkracht u bellen, en eventueel een afspraak met u maken.